სარდაფი

სართული 1

გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია

სართული 2

გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია

სართული 3

გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია

სართული 4

გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია
გაყიდულია