ჩვენი კოტეჯებიდან საუკეთესოდ მოჩანს კოხტა გორა, დიდველი, ბაკურიანის მდელო და სოფლის დასახლება.